ProRail  
header  
  december 2016

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Meteren - Boxtel  
 

Planning van het project

Het project PHS Meteren-Boxtel duurt meerdere jaren. Eerst vindt er veelvuldig onderzoek plaats. Dit gebeurt in overleg met verschillende partijen en belanghebbenden. Daarna volgt het besluitvormingsproces. In Nederland is vastgelegd hoe zo’n proces moet verlopen. Eerst gaan de Milieueffectrapportage (MER) en Ontwerp Tracébesluit (OTB) ter inzage. Hierop kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. In een Nota van Antwoord geeft het ministerie haar visie op de onderwerpen die zijn ingebracht. Daarna wordt het geheel aangeboden aan de staatssecretaris. Zij neemt uiteindelijk het besluit.

 

Belangrijke momenten

In de vorige nieuwsbrief heeft u meer kunnen lezen over de aangepaste planning voor PHS Meteren-Boxtel. Een belangrijk moment voor de omgeving is het ter inzage leggen van de MER en het OTB. Dat moment is nu gepland rond de zomer van 2017. Het moment waarop het Tracébesluit (TB) kan worden genomen is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid zienswijzen die worden gegeven op de MER en het OTB. Op dit moment is het nemen van het TB gepland voor het tweede deel van 2018.

 

Inhoud

Planning van het project

Klankbordgroep Meteren-Zaltbommel

 

Spoornieuws uit de regio

Zuidoostboog in gebruik


Gevaarlijke stoffen over het spoor


Vanaf december 2017 meer intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven


Extra beveiliging op spoorlijn tussen Alkmaar en Maastricht

 

 

Informatieavonden in het voorjaar van 2017

In het voorjaar van 2017 organiseren we een informatieavond op meerdere locaties tussen Meteren en Boxtel. Dan lichten we de resultaten van de milieuonderzoeken toe en geven we aan wat dit betekent voor de directe omgeving van het spoor. Als het zover is dan ontvangt u via deze nieuwsbrief een uitnodiging voor de avond in uw omgeving.

 

 
 

Klankbordgroep Meteren - Zaltbommel

De klankbordgroep Zaltbommel en Hedel komt sinds de start in 2015 met enige regelmaat samen. Vanaf de tweede keer hebben we de klankbordgroep samengevoegd met de klankbordgroep Meteren, Neerijnen en Waardenburg. Samen heet de groep nu klankbordgroep Meteren – Zaltbommel.

 

Wat doet de klankbordgroep ook alweer?

In de klankbordgroep zitten belanghebbenden uit de verschillende gemeenten en dorpen tussen Meteren en Hedel. Daarnaast zijn er altijd medewerkers van ProRail aanwezig. Ook ambtenaren van de gemeenten zijn vertegenwoordigd. De bijeenkomsten worden geleid door een onafhankelijk voorzitter. De klankbordgroep houdt nauwlettend in de gaten of het onderzoeksproces zorgvuldig wordt afgestemd met de omgeving en of de belanghebbenden op de juiste manier mee kunnen denken. U kunt de leden van de klankbordgroep Meteren – Zaltbommel altijd aanspreken om uw zorgen of suggesties met hen te delen. Zij kunnen deze dan inbrengen tijdens de bijeenkomsten. Alle verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep zijn terug te vinden in de PHS Bibliotheek.

 

Geluiden uit de bijeenkomst op 5 oktober 2016

Tijdens de laatste bijeenkomst op 5 oktober 2016 heeft ProRail de leden bijgepraat over de planning en de communicatiemomenten voor omwonenden. De klankbordgroep geeft aan dat het belangrijk is dat belanghebbenden zoals omwonenden goed geïnformeerd worden. Zij hebben nu het gevoel dat het project nog te onbekend is in de omgeving. Samen met de klankbordgroep bekijken we hoe we de communicatie nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van de belanghebbenden. We hebben met elkaar besproken dat in het voorjaar van 2017 informatieavonden organiseren voor Waardenburg, Meteren en Zaltbommel om geïnteresseerden bij te praten over de stand van zaken van het project op dat moment. Daarnaast zullen we via andere kanalen opnieuw aandacht vragen voor de nieuwsbrief, zodat deze door meer mensen gelezen gaat worden en informatie zo goed mogelijk bij belanghebbenden komt.

 
 

Spoornieuws uit de regio

Graag houden we u op de hoogte van de actualiteit van het spoor in uw omgeving. Daarom deze nieuwe categorie in de nieuwsbrief: spoornieuws uit de regio.

Zuidoostboog bij Meteren in gebruik

Op 17 oktober jl. is de Zuidoostboog bij Meteren in gebruik genomen. Via deze verbinding kunnen treinen uit de richting Den Bosch bij Meteren de Betuweroute opdraaien richting Duitsland en andersom.

De komende periode zullen enkele treinen per week gebruik maken van de Zuidoostboog. Hoeveel dit er exact zullen zijn, is moeilijk te zeggen. Goederentreinen rijden niet in een vaste dienstregeling zoals reizigerstreinen dat doen. Een vervoerder van goederen per trein kijkt op het moment dat hij goederen heeft, hoe hij deze wil vervoeren en welke route daarvoor het meest geschikt is.

De verwachting is dat met ingang van de nieuwe dienstregeling in december 2016 het gebruik van de spoorboog verder zal toenemen. Het aantal treinen kan – afhankelijk van de economische ontwikkelingen - groeien tot maximaal acht treinen per dag in 2030.

Meer lezen? Zie nieuwsbericht 'Zuidoostboog bij Meteren open voor goederenvervoer'. Dit bericht is in april 2016 verschenen. De werkzaamheden om de Zuidoostboog in gebruik te kunnen nemen hebben meer tijd in beslag genomen dan destijds gedacht.

Gevaarlijke stoffen over het spoor

Maandag 3 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Zij schrijft dat ze om de veiligheid op de spoorroutes verder te vergroten en de hinder voor omwonenden nog meer te beperken, extra maatregelen heeft afgesproken met de provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat exact de gevolgen hiervan zijn voor het traject Meteren-Boxtel en andere locaties in Nederland. Een samenvatting van de brief vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/03/minder-gevaarlijke-stoffen-over-omleidingsroutes-betuwelijn

Vanaf december 2017 meer intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven

Afgelopen juli meldden NS en ProRail dat vanaf december 2017 tussen Amsterdam en Eindhoven iedere tien minuten een trein gaat rijden. Dit betekent dat er twee extra intercity’s gaan rijden op deze lijn. Deze toename van het treinverkeer is mede mogelijk gemaakt door de grootschalige vernieuwingen van de sporen in Utrecht en Den Bosch. Er zijn geen aanpassingen aan het spoor nodig voor geluid en trillingen om de extra reizigerstreinen te kunnen laten rijden.

Waarom gaan we aan het spoor bouwen, als er nu al meer treinen kunnen rijden?
Vanaf december 2017 gaan er twee extra intercity’s per uur rijden. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) houdt echter meer in. In de toekomst zal het aantal personentreinen én goederentreinen verder toenemen. Om dit mogelijk te maken zijn de toekomstige werkzaamheden aan het spoor nodig. Meer lezen? Zie nieuwsbericht ‘ProRail en NS maken stap naar hoogfrequent rijden’

Extra beveiliging op spoorlijn tussen Alkmaar en Maastricht

Op de spoorlijn van Alkmaar naar Maastricht (A2 corridor) en op de spoorlijn van Rotterdam naar Venlo (Brabantroute) worden circa 400 seinen uitgerust met het beveiligingssysteem ATB Vv (Automatische Treinbeïnvloeding verbeterde versie). Daarmee verhoogt ProRail de veiligheid op het spoor. De kans dat een trein een rood sein passeert neemt dankzij dit systeem flink af.

Wat doet ATB Vv dan precies?
ATB (automatische treinbeïnvloeding) is een beveiligingssysteem dat treinen automatisch tot stilstand brengt als deze een rood sein naderen met een snelheid hoger dan 40 km per uur. De verbeterde versie, ATB Vv, brengt treinen ook tot stilstand als ze een rood sein naderen bij een snelheid lager dan 40 km per uur. ATB Vv is daarmee een goede aanvulling op ons ATB-beveiligingssysteem. Vanwege de toenemende drukte op het spoor heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de afgelopen jaren geld vrijgemaakt om meer seinen van dit systeem te voorzien. Meer lezen? Zie nieuwsbericht ‘Extra beveiliging voor de Brabantroute en A2 corridor’

 

 

 

 

 

Colofon

Meer informatie en/of vragen

Voor meer informatie kunt u terecht op www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel.
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten via telefoonnummer
0800 - 7767 245 (gratis) of een e-mail sturen via
www.prorail.nl/contact.

 

Aan- of afmelden nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor de algemene nieuwsbrief PHS Meteren – Boxtel, deze of een van de andere extra edities? Ga naar de pagina nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel.

 

Datum

december 2016

 

 
 

In opdracht van

cid:image004.jpg@01CFF838.542C7350